SZKOLENIA i DORADZTWO BHP i P.POŻ. - tel. 781 303 846 biuro@bhpgrojec.pl

Safety jest młodym zespołem

dynamicznie rozwijającym się, który zajmuje się kompleksową lub częściową obsługą firm w zakresie BHP i PPOŻ. Pomagamy zadbać o spełnienie wymogów, które dotyczą pracowników i pracodawców, ponieważ  przedsiębiorca powinien być skoncentrowany na głównej idei swojej działalność, a nie na wszystkich aspektach prawnych, które dotyczą pracodawców.

Organizujemy szkolenia

w dziedzinie BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Współpracujemy ze strażakami, lekarzami i  ratownikami medycznymi dla których zdrowie i bezpieczeństwo jest priorytetem i pasją.

Nadzór – outsourcing

 • obsługa firm w zakresie BHP i P. POŻ.,
 • opracowywanie analiz stanu BHP i P. POŻ.,
 • prowadzimy w pełni obowiązki służb BHP w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997r. w sprawie Służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • prowadzimy w pełni obowiązki ochrony przeciwpożarowej w myśl przepisów o Ochronie  przeciwpożarowej.

BHP:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe:
  • szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych,
  • szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • szkolenie dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
  • szkolenie dla kadry kierującej pracownikami,
 • ocena ryzyka zawodowego na stawisku pracy
 • opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP
 • instrukcje stanowiskowe
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów BHP
 • prowadzenie rejestru szkoleń, wypadków oraz chorób zawodowych i innych
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy w drodze i z pracy
 • stała kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP
 • doradztwo w zakresie BHP

P. POŻ.

 • wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic
 • przegląd hydrantów i węży gaśniczych
 • sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez państwową straż pożarną
 • oznakowanie obiektu oraz dróg ewakuacyjnych
 • doradztwo na temat składowania i magazynowania materiałów niebezpiecznych

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora AED
 • postępowanie w przypadku:
  • omdlenia,
  • oparzenia,
  • zadławienia,
  • złamania,
  • zatrucia,
  • krwotoku,
  • udaru cieplnego.

Formularz kontaktowy

9 + 4 =

Jeśli masz jakiekolwiek pytania śmiało - zadzwoń do nas!

tel.: 781 303 846 lub napisz na naszego maila: biuro@bhpgrojec.pl

             

SAFETY Marcin Szaszka, ul. Poświętne 17A/9, 05-600 Grójec NIP: 797-189-34-41